MISTER D. – materiały prasowe

Kontakt dla prasy, egzemplarze recenzenckie: misterd@rastergallery.com

Press info do pobrania tutaj

 


Wyrażamy zgodę na publikację pod następującymi warunkami:

1. Zdjęcia muszą zostać opublikowane możliwie wiernie, w całości, nie kadrowane i nie deformowane, nie mogą być umieszczane na 2 stronach przełamanych przez środek.

2. Na zdjęcia nie będą nakładane żadne elementy graficzne lub typograficzne (np. teksty, tytuły, podpisy, paginy itp)

3. Zdjęcia należy podpisać “dzięki uprzejmości galerii Raster”

 POWIĄZANE