W dniach 31.07 – 16.08 galeria będzie zamknięta z powodu prze­rwy wakacyjnejOtwar­cie wystawy „Dílo přírody” Evy Kotat­kovej było zarazem inauguracją nowej siedziby galerii Raster przy ulicy Wspólnej 63 w War­szawie oraz częścią pierw­szej edycji Warsaw Gal­lery Weekend.


Wernisaż
Evy Kotatkovej

23 września 2011 roku