Przekrojowa wystawa Slavs and Tatars, podsumowująca 10 lat działalności grupy i podróżująca od zeszłego roku po świecie, trafiła do Con­tem­porary Art Centre w Wilnie. Do tej pory pokazywana była w Zamku Ujaz­dow­skim w War­szawie, w Pejman Foun­dation w Teheranie, oraz w SALT Galata w Stam­bule, podejmując tematy kul­turowych trans­lacji, tradycji językowych i mistycyzmu. W swej naj­now­szej odsłonie, kuratorowanej przez Monikę Lipšic, wystawa przywołuje lokalne wątki takie jak historia Towarzystwa Szubrawców, wileńskiego stowarzyszenia moral­nego, czy też ogórek trocki i związane z nim tradycje kiszenia i fermentacji.

 


wystawy zagraniczne

„Usta Usta” w Wilnie

"Mouth to Mouth"

Slavs and Tatars

Contemporary Art Centre (CAC) Vilnius

Wilno, Litwa

09.08–10.18.2017

 

fot. dzięki uprzejmości CAC Vilnius