Szalona Galeria rusza w Polskę

Grupa artystów pod kierun­kiem Jakuba de Bar­baro, Agnieszki Pol­skiej i Janka Simona przygotowała wspaniały projekt wakacyjny. Podróżująca Szalona Galeria odwiedzi w lipcu i sierp­niu wybrane małe miejscowości w Polsce urządzając w każdym z nich artystyczne obozowisko z wystawą, projek­cjami fil­mowymi i księgarnią artystyczną. Swoje prace pokażą m.in.: Rafał Buj­now­ski, Oskar Dawicki, Aneta Grzeszykow­ska, Marcin Maciejow­ski, Honorata Martin, Prze­mek Matecki i Wil­helm Sasnal. Przedsięwzięcie jest próbą pozytyw­nej odpowiedzi na zmieniający się drastycz­nie klimat polityczno-społeczny i zapowiadane zmiany w polityce kul­tural­nej państwa. Makieta Szalonej Galerii – wykonana pod kierun­kiem Katarzyny Przezwańskiej – została zaprezen­towana po raz pierw­szy na wystawie-​konferencji „DE-MO-KRA-CJA” w lubel­skiej Galerii Labirynt. Projekt ma zostać sfinan­sowany z środków własnych artystów oraz zbiórki crowd­fun­din­gowej za pośrednictwem ser­wisu wspieram.to (tylko do 6 lipca!). W zamian za wspar­cie finan­sowe artyści przy­gotowali atrak­cyjne prezenty – specjal­nie zaprojek­towane gadżety, autor­skie plakaty i edycje, a nawet oryginalną makietę Szalonej Galerii. Wspieraj­cie i podążajcie za artystami!Makieta Szalonej GaleriiGrafika Katarzyny Przezwańskiej


ARTYŚCI W AKCJI

Szalona Galeria rusza w Polskę

Obejrzyj co o Szalonej Galerii mówią Kuba de Barbaro, Agnieszka Polska i Janek Simon