wystawy w polsce

Slavs and Tatars w OP ENHEIM

LONG LVIVE LVIV. СЛАВА ЗА БРЕСЛАВА

16.10.2021–30.01.2022

Op Enheim

Plac Solny 4, Wrocław

 

Punktem wyjścia dla wystawy kolektywu Slavs and Tatars jest historia Katedry Orientalistyki na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, a dokładnie jej rozdział obejmujący lata 1919–1939. Wówczas, w czasach II RP, był to drugi co do znaczenia ośrodek orientalistyki w Polsce.

 

Tworząc fundament teoretyczny wystawy, Slavs and Tatars odwiedzili Lwów, gdzie spotykali się z tamtejszymi dydaktykami i badaczami. Kolektyw wziął pod uwagę przede wszystkim wspólną historię Wrocławia i Lwowa, której niemym świadkiem była siedziba OP ENHEIM przy placu Solnym.