Wystawa indywidualna Slavs and Tatars w Westfälischer Kun­stverein w Münster dedykowana jest postaci mało dziś znanego nie­miec­kiego pisarza i filozofa Johanna Georga Hamanna (1730-1788). Urodzony w Królewcu, był krytykiem myśli oświeceniowej i adwer­sarzem Kanta, ale współcześni badacze upatrują w nim jed­nego z prekur­sorów post­moder­nizmu, doceniając wyjątkowy mariaż myśli luterańskiej i nie­po­hamowanej seksualności. W cen­trum wystawy, która ma charak­ter instalacji site-​specific ulokowany został bar z sokami z kiszonek, którego pierw­sza odsłona miała miej­sce na wystawie Towarzystwo Szubrawców w Rastrze (2016). Inna praca znana z war­szaw­skiej wystawy – „Hammer and Nipple” – doczekała się tu swojej anglojęzycznej wersji (The Soured Rule / No Mother’s Best / Curd Milk Oozing / from Its Breast) w formie plakatu tworzącego tapetę na ścianach galerii. Z okazji pokazu w Münster ukazała się również nowa autor­ska publikacja Slavs and Tatars. „Kirchgängerbanger” to niemiecko-​angielski reader poświęcony Johan­nowi Geo­r­gowi Hamannowi.


wystawy zagraniczne

Slavs and Tatars w Münster

"Saalbadereien / Bathhouse Quackeries"

Slavs and Tatars

Kuratorka: Kristina Scepanski

 

Westfälischer Kunstverein

Münster, Niemcy

03.02-15.04.2018

 

fot. Thorsten Arendt