Ósma edycja berlińskiego bien­nale, której kuratorem jest Juan A. Gaitán, oprócz eks­pozycji w Kun­stWerke gości tym razem w zachodnioberlińskim Dahlem. To właśnie tam, w malow­niczym ogrodzie willi Haus am Wald­see, nad brzegiem jeziora, ulokowana została instalacja dźwiękowa Slavs and Tatars. Ta jedna z nie­licz­nych prac tegorocz­nego bien­nale w otwar­tej prze­strzeni została bardzo ciepło przyjęta przez profesjonalną publiczność i krytykę. Internetowy art​net.com określił ją mianem jasnego punktu tej części bien­nale, a opisy pracy znalazły się w omówieniach wystawy w głównych berlińskich i nie­miec­kich gazetach: „Die Welt”„Tagesspiegel”„TAZ” „Berliner Zeitung”. Tureckojęzyczny, zmanipulowany kom­puterowo, zaśpiew wzywający islamistów do modlitwy, unoszący się niczym z otwar­tej księgi z traw­nika w Dahlem – idyl­licz­nej, zamożnej i akademic­kiej dziel­nicy – pozostawia trwały ślad: jako poruszająca rzeźba ogrodowa i trans­kul­turowa podróż z przeszłości w przyszłość.


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Slavs and Tatars na Biennale w Berlinie

8. Berlin Biennale

29.05.-3.08.2014POWIĄZANE