Summa wielolet­nich podróży Janka Simona do Indii przybrała formę wystawy. Artysta, wspólnie ze znanym pisarzem i dzien­nikarzem Maxem Cegiel­skim, stworzył intrygującą opowieść o związkach ekonomicz­nych, politycz­nych i kul­turowych między Indiami a Polską, od lat 50. do 90. XX wieku. To swoisty esej w formie wystawowej, którego pierw­sza wersja prezen­towana była w war­szaw­skim Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2017 roku pod tytułem “Sklep polsko-​indyjski”. Teraz, poszerzona m.in. o nowe wątki urbanistyczne, wystawa “Prince Polonia” prezen­towana jest w szczecińskiej Trafostacji Sztuki (do 2 grudnia).

 

Na zdjęciu powyżej widok wystawy w MSN (2017), fot. Bar­tosz Stawiarski


wystawy w polsce

PRINCE POLONIA STETINENSIS