Odśnieżanie kałuży

Przedpremierowy pokaz „Pomnika Neurotyków” autor­stwa Rafała Buj­now­skiego trwa w war­szaw­skiej Królikarni w ramach wystawy “Pomnik Monument. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018”.

Patronem tego szczególnego projektu jest Oskar Dawicki, stąd podtytuł dzieła – “Kałuża Oskara”. Monument ma formę nie­wy­bit­nej, kolistej niecki w kamien­nych płytach chod­nikowych, która pod­czas desz­czu wypełnia się wodą przyjmując kształt ideal­nie okrągłej kałuży.

16 grud­nia pod­czas wernisażu wystawy w Królikarni miało miej­sce wystąpienie per­for­matywne Dawic­kiego, który wspólnie z Buj­now­skim, odśnieżył pomnik wystawiony tym­czasowo na tarasie pałacu. Jego odsłonięcie w docelowej lokalizacji w Alejach Ujaz­dow­skich, pomiędzy ulicą Agrykola a wejściem do Ogrodu Botanicz­nego UW, planowane jest na pierw­szy kwartał nowego roku. 


występy gościnne

Odśnieżanie kałuży

Rafał Bujnowski
„Pomnik neurotyków. Kałuża Oskara“
Królikarnia, ul. Puławska 113a

 

Kuratorka: Agnieszka Sural
Producent: Fundacja Witryna
Partner: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego