Wystawa Oskara Dawic­kiego w Galerii Arsenał w Białymstoku to trzecia z kolei wystawa indywidualna artysty, na której spotykają się dwa jego wcielenia – fil­mowe i artystyczne. Oprócz projek­cji wideo zmon­towanych z frag­mentów zdjęć z filmu „Performer” oraz nowej wersji instalacji „Gimnastyka profana” Oskar zaaranżował m.in. gabinet dedykowany zagad­nieniom chwiej­nej równowagi finan­sowej artysty. Bezpośrednio na ścianie galerii powstała też praca tek­stowa o charak­terze site specific łącząca elementy krytyki instytucjonal­nej z samokrytyką artysty. Wystawie, która – w nawiązaniu do wcześniejszego pokazu w Rastrze – nosi tytuł „O dwie prace za mało” towarzyszy plakat z jedną z fotografii z cyklu „Gimnastyka profana”.

Obszerne omówienie wystawy ukazało się w białostockim dodatku lokal­nym „Gazety Wyborczej”. 

Fotografie z wystawy: Maciej Zaniew­ski / dzięki uprzejmości Galerii Arsenał w Białymstoku


WYSTAWY W POLSCE

O dwie prace Dawickiego za mało w Białymstoku

Oskar Dawicki, O dwie prace za mało

Galeria Arsenał w Białymstoku

15.11.-28.12.2013