Muzeum Emigracji w Gdyni – mieście inwestującym ostat­nio w infrastrukturę muzealno-galeryjną – roz­poczyna działalność artystyczną od projektu twórczo roz­proszonego w różnych punk­tach miasta – „Migracje / Kreacje”. W wystawie bierze udział Sławomir Elsner (wyemigrował z Polski w 1987 roku). Powiększone do for­matu plakatów reproduk­cje jego rysunków z serii „Displaced” zawisły w gablotach w jednym z przejść stacji PKP Gdynia Główna. Prace Elsnera przedstawiają postaci nomadów, wędrowców i podróżnych – tych z azjatyc­kich czy afrykańskich pustyń jak i z europej­skich dworców czy lotnisk. 


WYSTAWY W POLSCE

Migranci Elsnera na dworcu w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni

 

Migracje / Kreacje

 

Sławomir ZBK Czajkowski, Sławomir Elsner, Ludomir Franczak, Joanna Górska i Rafał Góralski z Galerii Rusz, Radek Szlaga, Krzysztof Topolski, Anna Witkowska, Iwona Zając, Julita Wójcik

 

1-14.07.2013 r.POWIĄZANE