galeria jest nie­czynna w dniach 6 – 22 sierp­nia 2022Czy wiesz kto pracuje w Rastrze? Nasz zespół powiększył się ostat­nio o Annę Bacę, która przejęła opiekę nad sprawami finansowo-​organizacyjnymi. Z kolei swój 4-miesięczny, wiosenny staż w galerii rozpoczęła Brigita z Tallinna. 

 

Na zdjęciu „my” w kom­plecie, od lewej: Brigita Reinert, Mag­dalena Kobus (dyrek­torka galerii), Suzann Cheng, Łukasz Gor­czyca (właściciel galerii), Anna Baca, Michał Kaczyński (właściciel galerii). Część z nas ma na sobie koszulki Rafała Buj­now­skiego z kolek­cji Bytom.


o nas

Czy wiesz kto pracuje w Rastrze?

POWIĄZANE