Oskar Dawicki stworzył artystyczną oprawę projektu „Bohaterowie, których nie ma” w ramach Festiwalu Nowa Siła Kurator­ska w Koninie. 27 kwiet­nia w tam­tej­szym kinie nomen omen „Oskard” miała miej­sce premiera dwóch, specjal­nie przy­gotowanych realizacji Oskara. Jedna z nich to „Automat” – urządzenie, które zarabia na ludz­kiej ciekawości (praca uruchamia się po wrzuceniu do czar­nej skrzynki 10 złotych). Druga to praca tek­stowa skom­ponowana na pustą salę kinową. Dokuementację zdarzenia  można oglądać do 5 maja w Galerii CKS Wieża Ciśnień w Koninie – dwa kroki z pociągu relacji Warszawa-​Berlin (lub odwrot­nie). Zapraszamy! 


WYSTAWY W KRAJU

Konińskie ćwiczenia z nieobecności

Nowe prace Oskara Dawickiego