Zrzut ekranu 2014-04-12 o 13.07.09

Slavs and Tatars zostali laureatami przy­znawanej przez TVP Kul­tura corocz­nej nagrody Gwaran­cje Kul­tury. To wyróżnienie zostało przy­znane “za szeroko zakrojone badania artystyczno – archeologiczne nad kulturą Eurazji i za wskrzeszenie we współczesnej sztuce idei twórczego kolek­tywu, za trak­towanie sztuki jako projektu badaw­czego na całe życie. Za promowanie idei przyjaźni i współdziałania między ludźmi różnych kultur i nacji.” Gratulujemy! 

 

Relację  z roz­dania nagród można obejrzeć tutaj.


NAGRODY

Gwarancja Kultury 2014 dla Slavs and Tatars