Wystawa, organizowana przez galerię Chert, we współpracy z galerią Raster i księgarnią Motto w Ber­linie, w całości poświęcona jest edycjom i unikatowym wydaw­nic­twom artystycznym. Raster zaprezen­tuje między innymi naj­now­sze edycje Oskara Dawic­kiego, Anety Grzeszykow­skiej i Zbigniewa Libery, a także Teczki Raster Editions i publikacje z serii o War­szawie. Chert na “Edition­shows” pokaże książki swojego wydaw­nic­twa, a także edycje, od wydruków i kolaży po neony, instalacje i obiekty z pogranicza różnych mediów. Natomiast Motto przed­stawi wybór edycji Kaspera Andreasena, Sary Mac­Kil­lop, Jonathana Monka and Erika Steinbrechera.


RASTER EDITIONS W BERLINIE

EDITIONSHOW

05.12.2013-15.02.2014

Galeria Chert

Skalitzerstrasse 68
10997 BerlinPOWIĄZANE

RASTER EDITIONS

RASTER EDITIONS

RASTER EDITIONS

RASTER EDITIONS

RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS