Wystawa, organizowana przez galerię Chert, we współpracy z galerią Raster i księgarnią Motto w Ber­linie, w całości poświęcona jest edycjom i unikatowym wydaw­nic­twom artystycznym. Raster zaprezen­tuje między innymi naj­now­sze edycje Oskara Dawic­kiego, Anety Grzeszykow­skiej i Zbigniewa Libery, a także Teczki Raster Editions i publikacje z serii o War­szawie. Chert na “Edition­shows” pokaże książki swojego wydaw­nic­twa, a także edycje, od wydruków i kolaży po neony, instalacje i obiekty z pogranicza różnych mediów. Natomiast Motto przed­stawi wybór edycji Kaspera Andreasena, Sary Mac­Kil­lop, Jonathana Monka and Erika Steinbrechera.


RASTER EDITIONS W BERLINIE

EDITIONSHOW

05.12.2013-15.02.2014

Galeria Chert

Skalitzerstrasse 68
10997 BerlinPOWIĄZANE

RASTER EDITIONS

RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS

TECZKA RASTER EDITIONS