Dawicki, Libera, Sasnal i Simon w Kino-Sztuka

Książka „Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w pol­skiej sztuce współczesnej” pod redakcją Jakuba Mar­murka i Łukasza Ron­dudy to zarazem manifest i pierw­sza próba opracowania nowego nurtu w pol­skiej sztuce. We wstępie autorzy definiują nowe zjawisko: „Na czym ono polega? Najprościej rzecz ujmując, na prze­mianie twórców z pola sztuki współczesnej w reżyserów pełnometrażowego kina fabularnego”. Obszerny tom składa się w dużej części z rozmów z artystami, reżyserami i operatorami. Osobne rozdziały poświęcone zostały filmom Anki i Wil­helma Sasnalów oraz fil­mowi Zbigniewa Libery „Walser” i „Performerowi” z Oskarem Dawic­kim w roli głównej (polska premiera tych dwóch ostat­nich będzie miała miej­sce na lip­cowym festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu). W części poświęconej projek­tom będącym w trak­cie realizacji znalazła się również roz­mowa z Jan­kiem Simonem na temat produkowanego przezeń w Nigerii remake’u „Popiołu i diamentu” Andrzeja Wajdy. Książka ma formę readera, a narrację uzupełnia ciekawy wybór ilustracji, uwydatniający prze­nikanie się pól filmu i sztuki (wśród ciekawostek – reproduk­cja fron­tyspisu scenariusza Zbigniewa Libery z odręcznymi komen­tarzami Andrzeja Wajdy). Historia dzieje się na naszych oczach!


NOWOŚĆ WYDAWNICZA

Dawicki, Libera, Sasnal i Simon w Kino-Sztuka

"Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej"

 

Redakcja: Jakub Majmurek, Łukasz Ronduda

 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa 2015POWIĄZANE