„Pies pijaka” to wystawa podwójna: w dwóch symetrycz­nych prze­strzeniach Gdańskiej Galerii Miej­skiej Rafał Buj­now­ski i Oskar Dawicki prezentują własne inter­pretacje trud­nej relacji między artystą i sztuką. W obu przy­pad­kach reflek­sja ta nie wolna jest od melan­cholii i krytycz­nej analizy swojej własnej pracy. 

Buj­now­ski, obok obrazów-patchworków z serii „Śmieci” oraz sprasowanych płócien „Nieudanych prac”, zrealizował niezwykły, monumen­talny witraż w witrynach galerii. Po raz pierw­szy można tez zobaczyć zaprojek­towane przez Rafała naścienne lampy witrażowe.

Dawicki, obok tek­stowych rysunków i zaskakującej, kameral­nej kom­pozycji malar­skiej „Motyle w brzuchu”, prezen­tuje premierowo instalację złożoną z kilkudziesięciu żarówek wypełnionych czarną farbą zainspirowaną ikonoklastycz­nym atakiem na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jaki miał miej­sce jesienią 2012.

 Oskar Dawicki, Bez tytułu, 2014, farba akrylowa, żarówkiOskar Dawicki, Bez tytułu, 2014, farba akrylowa, żarówkiOskar Dawicki, Dwadzieścia lat tracenia blasku, 1995-2014, marynarka artystyOskar Dawicki, Motyle w brzuchu, 2013, naklejki, olej na płótnieOskar Dawicki, Bez tytułu, 2014, farba akrylowaOskar i Rafał tuż przed otwarciem wystawy "Pies pijaka", 23.01.2014Rafał Bujnowski, Witraż, 2014, szkło, ołów (fragment)Rafał Bujnowski, Witraż, 2014, szkło, ołówRafał Bujnowski, z serii Śmieci, 2013, olej na płótnieRafał Bujnowski, Lampy, 2013, szkło, ołów


WYSTAWY W POLSCE

Bujnowski, Dawicki i Pies pijaka

Rafał Bujnowski i Oskar Dawicki, Pies pijaka

 

Gdańska Galeria Miejska 2, 24.01.-2.03.2014