Budny w Saarlandmuseum

W monumen­tal­nej sali wystawowej Moderne Galerie Saar­land­museum w Saarbrücken Michał Budny stworzył efektowaną, przestrzenną kompozycję sześciu obiektów rzeźbiarskich w dużej skali. Wszyst­kie, poza jednym, powstały specjal­nie na tę okazję. To kolejno: „Figura pasywna”, „Figura uwodzenia”, „Figura siły”, a także „Kurtyna”, „Popołudnie (II)” i „Big Country”. To swoisty gesamt­kun­stwerk – jak napisał dyrek­tor muzeum i kurator wystawy dr Roland Mönig – w którym poszczególne obiekty i architek­tura muzeum tworzą precyzyj­nie przemyślaną całość. Klamrą spinającą kompozycję jest właściwy zarówno moder­nistycz­nej prze­strzeni jak i rzeźbom Bud­nego duch reduk­cji. Z okazji wystawy ukazała się obszerna publikacja albumowa poświęcona pracom artysty z lat 2012-2015.

Zdjęcia: Tom GundelweinFigura pasywna, 2015Figura przemocy, 2015Figura przemocy, 2015 (detal)Figura uwodzenia, 2015 (detal)


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Budny w Saarlandmuseum

Michał Budny

Saarlandmuseum - Moderne Galerie, Saarbrücken

30.05. - 13.09.2015