„Aleksander” – nie­codzienny film dokumen­talny Anki i Wil­helma Sasnal – zdobył specjalne wyróżnienie w kategorii New:Vision na festiwalu filmów dokumen­tal­nych w Kopen­hadze CPH:DOX 2013. W swoim uzasad­nieniu członkowie Jury napisali: „Aleksander is a quiet, nuan­ced por­trait of rural life. Obses­sively observational and clas­sical in tone, the film fol­lows a Polish family of far­mers in their daily life.” Autorom filmu ser­decz­nie gratulujemy!


NAGRODY

Film Sasnalów wyróżniony w Kopenhadze